تاریخچه

این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و سپس اقدام به تهیه زمینی در شهرک صنعتی مامونیه واقع در استان مرکزی (کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – ساوه) نمود. درطی سالهای ۸۷ – ۸۴ این شرکت اقدام به ساخت کارخانه تولید کیت های تشخیص طبی براساس شرایط GMP فرآورده های تشخیص طبی نمود. بحول و قوه الهی، کارخانه مذکور در آذرماه ۸۷ آماده بهره برداری شد و سپس اقدام به فراهم سازی شرایط و امکانات لازم برای راه اندازی خط تولید شد.