تولید داخلی کیت های تشخیصی الایزا آنتی بادی توتال کووید-19 و کیت الایزا ایمنوگلوبین G شرکت پادتن گستر ایثار:

تولید داخلی کیت های تشخیصی الایزا آنتی بادی توتال کووید-19 و کیت الایزا ایمنوگلوبین G شرکت پادتن گستر ایثار:

تولید داخلی کیت های تشخیصی الایزا آنتی بادی توتال کووید-19 و کیت الایزا ایمنوگلوبین G شرکت پادتن گستر ایثار

شرکت پادتن گستر ایثار با افتخار اعلام می کند که کیت های تشخیصی الایزای کووید-19  (کرونا) را تولید کرده است . این کیت ها براساس (ELISA Kit covid-19) یک روش ایمونولوژیک (تمرکز بر روی تقویت سیستم ایمنی بدن) جهت تشخیص  آنتی بادی علیه کووید-19 طراحی شده است.

کرونا ویروسی از خانواده کرونا ویروس  :

ویروس جدید کرونا  (COVID-19) موجب بیماریی می شود که از علائم مهم  شایع آن، مشکلات حاد تنفسی، تب، سرفه و تنگی نفس را می توان ذکر کرد.

 کاربرد کیت الایزا تشخیص آنتی بادی کووید-19

در صورت مواجه با این ویروس، بدن در برابر آن آنتی بادی تولید می کند که ممکن است در فرد بیمار، ایمنی ایجاد کند. اولین کلاس آنتی بادی تولید شده علیه مواجه با این ویروس، ایمنوگلوبین M (IgM) می باشد که نشان دهنده دوره اولیه بیماری است، سپس با پیشرفت پاسخ ایمنی و دریافت سیگنال های مناسب، لنفوسیت های  B به سلول های پلاسمایی تبدیل می شوند و عمدتاً آنتی بادی از جنس IgG یا IgA را تولید خواهند کرد.

مطالعات نشان داده است که در اوایل پاسخ ایمنی، تولید آنتی بادی از جنس IgM  غالب است و میزان تولید از نظر کمیت نیز پایین بوده و مدت زمان تولید نیز کوتاه است. در مقابل تولیدIgG  با تاخیر صورت می گیرد اما بدلیل ایجاد خاطره ایمنی میزان تولید آنتی بادی بالاتر بوده و مدت زمان طولانی تری نیز در سرم خواهند بود و حتی بعد از برطرف شدن عفونت نیز در خون می مانند. (در رابطه با این ویروس ایمنی پایدارهنوز اثبات نشده است).

شناسایی سرولوژی  IgM در سرم افراد مشکوک  می تواند به دلیل ایمنولوژیک عفونت اخیر باشد و شناسایی IgG  در افراد بدون علائم بالینی می تواند به دلیل ایمنولوژیک عفونت پیشین باشد. بنابراین، این کیت با هدف شناسایی آنتی بادی علیه ویروس طراحی شده است. همچنین این کیت می تواند در راستای غربالگری حوزه های مختلف درگیر با بیماری مفید واقع شود.

ردیابی کووید-19  با دقت بالا:

این کیت می تواند ویروس کووید-19 را با دقت بالا تشخیص دهد.

حساسیت و اختصاصیت:

حساسیت یک تست تشخیصی بیانگر نتایج مثبت واقعی در بیماران مورد بررسی است .اختصاصیت یک تست تشخیصی افراد سالم را مشخص می کند.حساسیت و اختصاصیت کیت الایزا توتال آنتی بادی تشخیص کووید- 19 شرکت پادتن گستر ایثار (PGI) با دو رویکرد ارزیابی شد.

رویکرد اول

168 نمونه وارد مطالعه شد که 56 نمونه مثبت تایید شده با روش مولکولی یا علائم بالینی جهت بررسی حساسیت کیت؛ و 112 نمونه منفی از آرشیو خرداد، تیر و مرداد سال گذشته با هدف بررسی اختصاصیت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به جدول 4 ستون اول، حساسیت کیت 57/53 درصد و اختصاصیت آن 42/96 درصد بدست آمد، که با محاسبه ارزش اخباری مثبت، می توان گفت 23/88 درصد نتایج مثبت از نظر بالینی قابل اعتماد است.

رویکرد دوم

حساسیت و اختصاصیت 190 نمونه از کیت توتال آنتی بادی شرکت PGI  نسبت به کیت تایید شده وزارت بهداشت بررسی شد. باتوجه به جدول 4 ستون دوم، حساسیت این کیت 42/98 درصد و اختصاصیت آن 71/85 درصد گزارش شد. بر اساس ارزش اخباری مثبت 28/93 درصد نتایج با کیت مشابه همخوانی دارد.

حساسیت و اختصاصیت کیت الایزا ایمنوگلوبین G (IgG) تشخیص کووید- 19 شرکت پادتن گستر ایثار (PGI) با دو رویکرد ارزیابی شد.

رویکرد اول

168 نمونه وارد مطالعه شد که 56 نمونه مثبت تایید شده با روش مولکولی یا علائم بالینی جهت بررسی حساسیت کیت؛ و 112 نمونه منفی از آرشیو خرداد، تیر و مرداد سال گذشته با هدف بررسی اختصاصیت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به جدول 4 ستون اول، حساسیت کیت 78/51 درصد و اختصاصیت آن 39/88 درصد بدست آمد، که با محاسبه ارزش اخباری مثبت، می توان گفت 04/69 درصد نتایج مثبت از نظر بالینی قابل اعتماد است.

رویکرد دوم

حساسیت و اختصاصیت 190 نمونه از کیت IgG شرکت PGI  نسبت به کیت تایید شده وزارت بهداشت در ایام شیوع کرونا بررسی شد. باتوجه به جدول 4 ستون دوم، حساسیت این کیت 75/93 درصد و اختصاصیت آن 71/88 درصد گزارش شد. براساس ارزش اخباری مثبت 48/94 درصد نتایج با کیت مشابه همخوانی دارد.

در ارزیابی این تست کیفی علی رغم  وجود علائم بالینی، علاوه بر حساسیت و اختصاصیت کیت، پزشک با ارائه ارزش اخباری مثبت (PPV) می تواند به نتایج مثبت ارائه شده اعتماد کند و با وجود شیوع گسترده این ویروس آن را بیمار تلقی کند. همچنین با ارائه  ارزش اخباری منفی (NPV) می تواند موارد منفی را سالم تشخیص دهد.

کاربردهای کیت تشخیصی الایزا کووید ۱۹:

استفاده از این کیت برای بیماران می تواند به مطالعه تغییرات میزان آنتی بادی های تولید شده در بدن علیه ویروس در مراحل مختلف بیماری تا زمانی که فرد به بهبودی کامل دست یابد کمک کند. با در دست داشتن این اطلاعات می توان با یک آزمایش ساده از بیمارانی که دوره بیماری را سپری کرده اند از بهبودی کامل و مصون بودن یا احتمال ناقل بودنشان مطلع شد.

یکی از مهم ترین کاربردهای تست الایزا کووید-19 برای این بیماری غربالگری است. اما باید حتما توجه شود که از این روش غربالگری براساس اصول و پروتکل های مشخصی باید استفاده شود تا به جای کاهش انتشار بیماری، موجب گسترش مضاعف آن نشود. در حقیقت این روش باید به عنوان بخشی از مسیر بررسی سلامت افراد استفاده شود و نتایج آن در کنار نتایج سایر روش ها بررسی شود تا با قطعیت بیشتری بتوان افراد مورد بررسی را غربالگری کرد. نتایج سایر روش ها بررسی شود تا با قطعیت بیشتری بتوان افراد مورد بررسی را غربالگری کرد.

 کیت های الایزا کوید-19 چگونه عمل می کنند ؟

کیت های شرکت پادتن گستر ایثار ، کیت های مورد استفاده برای تشخیص بیماری کرونا بر پایه تست سرولوژی است. این کیت ها به روش کمی آنتی بادی هایی که علیه بیماری کووید ۱۹ ایجاد شده را اندازه‌گیری کند. بنابراین اگر تست آنتی بادی فردی مثبت باشد نشان دهنده مواجهه فرد با ویروس کووید-19 است.

دلایل عدم تشخیص کیت آنتی بادی الایزا کوید 19:

در مواردی ممکن است که پاسخ آزمایش انتی بادی مطلوب نباشد .این دلایل متععد بوده که به چند مورد آن میتوان اشاره کرد :

  1. آنتی بادی ها ممکن است در مراحل اولیه بیماری و در برخی از سرکوبهای سیستم ایمنی غیر قابل کشف باشند. بنابراین نتایج منفی به دست آمده با COVID-19-IgG ELISA تنها نشانگر این امر است نمونه حاوی سطح آنتی بادی قابل ردیابی نیست و نتیجه منفی آن نباید به عنوان شاهد قطعی در نظر گرفته شود.
  2. رایج ترین اشتباهات سنجش عبارتند از: استفاده از کیت های تاریخ گذشته، روش های شستشوی غلط، معرفهای آلوده، مراحل نادرست روش سنجش، آسپیراسیون ناکافی در هنگام شستشو، عدم اضافه کردن نمونه ها یا معرفها، عملکرد نادرست
  3. با تجهیزات آزمایشگاهی، خطاهای زمان بندی، استفاده از نمونه های بسیار همولیزه شده یا نمونه های حاوی فیبرین، نمونه های سرم ناقص لخته شده.
  4. COVID-19-IgG ELISA یک روش کیفی است و از نتایج نمی توان برای اندازه گیری آنتی بادی به صورت کمی استفاده کرد. هر چند که معمولا اندکس های بالا حاوی تیتر بالای آنتی بادی هستند.

سخن آخر :

با توجه به اینکه واکسنی برای این بیماری هنوز ساخته نشده است ، به نظر می‌رسد این آنتی بادی‌های استخراج شده از سرم افراد بهبود یافته می‌تواند تا زمان ساخت و در دسترس بودن واکسن، برای نجات جان بیماران بدحال کاربرد کلیدی داشته باشد و برای تحقیقات نیز بسیار کاربر دارد .