COVID-19 Nucleocapsid Antigen ELISA Kit in human nasopharyngeal swab sample – کیت الایزای تشخیص آنتی ژن (پوشاننده RNA) ویروس کووید 19 در نمونه ترشحات حلق و بینی انسانی

بیماری کرونای 2019 (SARS-COV-2) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. این مشکلات در موارد شدید عفونت می تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود. کرونا ویروس ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجربه بیماری سرماخوردگی تا بیماری­های شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) و covid-19 می شوند. COV-2، نوعی از ویروس هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.
پروتئین نوکلئوکپسید فراوان­ترین پروتئین غیر ساختاری در بیماران مبتلا به SARS-CoV-2 می باشد که اندازه­گیری مقدار آنتی ژن نوکلئوکپسید این ویروس در مراحل اولیه بیماری با اختصاصیت بالا در ترشحات حلق و بزاق افراد می­تواند به تشخیص به موقع این ویروس در فرد مبتلا کمک نماید.

توضیحات

مقدمه:

بیماری کرونای 2019 (SARS-COV-2) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. این مشکلات در موارد شدید عفونت می تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود. کرونا ویروس ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجربه بیماری سرماخوردگی تا بیماری­های شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) و covid-19 می شوند. COV-2، نوعی از ویروس هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.
پروتئین نوکلئوکپسید فراوان­ترین پروتئین غیر ساختاری در بیماران مبتلا به SARS-CoV-2 می باشد که اندازه­گیری مقدار آنتی ژن نوکلئوکپسید این ویروس در مراحل اولیه بیماری با اختصاصیت بالا در ترشحات حلق و بزاق افراد می­تواند به تشخیص به موقع این ویروس در فرد مبتلا کمک نماید.

 

اسلاید ها:

اساس روش اندازه گیری:

کیت الایزای موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است. نوکلئوپروتئین موجود درنمونه­ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادی از نوع منوکلونال هستند که یکی بر روی فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده است و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادی اضافی خارج گردد. پس از شستشو محلول رنگزا داخل چاهک­ها ریخته می­شود که شدت رنگ آبی متناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهک است. افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی را به زرد تبدیل می­کند که بهترین جذب نوری در طول موج 450 نانومتر دارد.

معرف ها :

  1. میکروپلیت پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی منوکلونال پوشش داده شده اند.
  2. کونژوگه آنزیمی غلیظ (HRP-Anti-N-protein) (50X): یک ویال 3/0 میلی لیتری.
  3. بافر رقیق کننده کونژوگه آنزیمی (Enzyme Conjugate Diluent Buffer) یک ویال 14 میلی لیتری.
  4. نترل منفی (1 میلی لیتر): مایع مایل به رنگ زرد حاوی مواد نگه دارنده، پایدار کننده و پروتئین های غیر واکنشی می باشد که پس از باز شدن به مدت 4 هفته در دمای 2-8 درجه سانتی گراد پایدار می باشد.
  5. کنترل مثبت (1 میلی لیتر): پودر لیوفیلیزه که بایستی در یک میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه حل شود (به قسمت آماده سازی معرف ها رجوع شود).
  6. محلول شستشو دهنده غلیظ (20X): یک ویال 25 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب دیونیزه رقیق شود.
  7. محلول رنگ زا: یک ویال 12 میلی لیتری محلول آماده مصرف
  8. محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 12 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال.
  9. محلول رقیق کننده سواپ (sample diluent) : دو ویال 50 میلی لیتری آماده مصرف.

 

96 تستی

محتویات کیت

1×96 wells

پلیت

(Ab Coated Microplate)

1×1ml

کنترل مثبت

(Positive Control)

Lyophilized

1×1ml

کنترل منفی

(Negative Control)

1×0.3ml

محلول آنزیم کونژوگه(50x)

Anti-N-Protein

Conjugate) (HRP-

1×14ml

بافر رقیق کننده کونژوگه آنزیمی

(Enzyme Conjugate Diluent Buffer)

1×25ml

محلول شستشو غلیظ (20X) (Wash Buffer)

1×12ml

محلول رنگزا

(Chromogen Substrate)

1×12ml

محلول متوقف کننده

(Stop Solution)

2 × 50 ml

محلول رقیق کننده سواپ

(Sample Diluent)