SARS-CoV-2 Antigen Detection ELISA Kit – کیت شناسایی آنتی ژن ویروس کووید ۱۹ به روش الایزا

بیماری کرونای 2019 (SARS-COV-2) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. این مشکلات در موارد شدید عفونت می تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود. کرونا ویروس ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجربه بیماری سرماخوردگی تا بیماری­های شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) و covid-19 می شوند. COV-2، نوعی از ویروس هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.
پروتئین نوکلئوکپسید فراوان­ترین پروتئین غیر ساختاری در بیماران مبتلا به SARS-CoV-2 می باشد که اندازه­گیری مقدار آنتی ژن نوکلئوکپسید این ویروس در مراحل اولیه بیماری با اختصاصیت بالا در ترشحات حلق و بزاق افراد می­تواند به تشخیص به موقع این ویروس در فرد مبتلا کمک نماید.

توضیحات

مقدمه:

بیماری کرونای 2019 (SARS-COV-2) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. این مشکلات در موارد شدید عفونت می تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود. کرونا ویروس ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجربه بیماری سرماخوردگی تا بیماری­های شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) و covid-19 می شوند. COV-2، نوعی از ویروس هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.

 

اساس آزمایش:

این کیت برای تشخیص آنتی ژن نوکلئوکپسید (SARS-CoV-2) در نازوفارنکس (Nasopharynx) در VTM (نرمال سالین) می باشد. کیت الایزای موجود، در اساس سنجش ایمونولوژیکی-آنزیمی-ساندویچی تهیه شده است.

نوکلئوپروتئین موجود در نمونه ها به عنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل میگردد. هردو آنتی بادی از نوع منوکلونال هستند که یکی بر روی فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است.