COVID-19 IgM ELISA KIT – کیت الایزای تشخیصی ایمونوگلوبولین M علیه ویروس کووید-19

کیت الایزاCOVID-19 (IgM) یک روش ایمونولوژیک جهت تعیین مقدار آنتی بادی علیه کووید-19 می باشد.

بیماری کرونا 2019 (COVID-19) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می­شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. مشکلات در موارد شدید عفونت می­تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود. کرونا ویروس­ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجر به بیماری سرماخوردگی تا بیماری­های شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) وسندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) وcovid-19 می شوند. COV-2، نوعی از ویروس­هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.

توضیحات

مقدمه

کیت الایزاCOVID-19 (IgM) یک روش ایمونولوژیک جهت تعیین مقدار آنتی بادی علیه کووید-19 می باشد.

بیماری کرونا 2019 (COVID-19) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می­شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. مشکلات در موارد شدید عفونت می­تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود. کرونا ویروس­ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجر به بیماری سرماخوردگی تا بیماری­های شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) وسندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) وcovid-19 می شوند. COV-2، نوعی از ویروس­هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.

اساس روش اندازه گیری

کیت الایزای تشخیص IgM علیه COVID-19 یک کیت ایمنی سنجی آنزیمی با انکوباسیون دو مرحله­ای است که از چاهک­های پوشش داده شده با آنتی بادی علیه ایمونوگلوبولین M انسانی استفاده می­کند. سرم بیمار اضافه شده در اولین انکوباسیون، مولکول های IgM انسانی، متصل خواهند شد. سپس چاهک­ها شسته می­شوند تا پروتئین های سرمی غیر اختصاصی از بین بروند. در مرحله دوم کونژوگه آنزیمی (HRP-Nucleoprotein) به چاهک­ها اضافه می­شود و پس از شستشو محلول رنگزا داخل چاهک­ها ریخته می­شود که شدت رنگ آبی متناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهک است. افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی را به زرد تبدیل می­کند که بهترین جذب نوری در طول موج 450 نانومتر دارد.

معرف ها

تمام معرف های کیت پس از باز شدن به مدت 4هفته در دمای 2-8 درجه سانتی­گراد پایدار می باشد.

  1. میکرو پلیت های پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جدا شدنی که با آنتی بادی علیه ایمونوگلوبولین M انسانی پوشش داده شده است.
  2. کنترل منفی (5/1 میلی لیتر): مایع مایل به رنگ زرد حاوی مواد نگه دارنده، پایدار کننده و پروتئین های غیر واکنشی می باشد.
  3. کنترل مثبت (5/1 میلی لیتر): مایع مایل به رنگ قرمز که حاوی آنتی بادی رقیق شده در بافر پروتئینی می باشد.
  4. HRP-Conjugate (12 میلی لیتر): مایع به رنگ قرمز که حاوی (HRP- Nucleoprotein) می باشد.
  5. بافر شستشو (20X): مایع بی رنگ داخل بطری با درپوش آبی که حاوی محلول شستشو است که قبل از استفاده باید به نسبت 1 به 19 با آب مقطر / دیونیزه شده رقیق شود.
  6. Chromogen Solution (12 میلی لیتر): مایع بی رنگ داخل یک ویال قهوه ای می باشد.
  7. محلول متوقف کننده (12 میلی لیتر): مایع بی رنگ در ویال سفید که حاوی اسید سولفوریک رقیق شده می باشد.
  8. Diluent Buffer (50 میلی لیتر): یک ویال محلول سبز رنگ که حاوی بافر رقیق کننده می باشد.

 

96 تستی

محتویات کیت

1×96 wells

پلیت

1×1.5ml

کنترل منفی

(Control Negative)

1×1.5ml

کنترل مثبت

(Control Positive)

1×12ml

محلول آنزیم کونژوگه

Conjugate) (HRP-

1×50ml

محلول شستشوغلیظ (20X) (Wash Buffer)

1×12ml

محلول رنگزای یک مرحله ای (Chromogen Substrate)

1×12ml

محلول متوقف کننده

(Stop Solution)

1×50ml

بافر رقیق کننده

(Diluent Buffer)