COVID-19 Total Antibody ELISA KIT – کیت الایزا تشخیصی آنتی بادی علیه ویروس کووید-19

کیت COVID-19 Total Antibody ELISA یک روش ایمونولوژیک جهت تعیین مقدار آنتی بادی علیه کووید-19 میباشد.

بیماری کرونا 2019 (COVID-19) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می­شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. مشکلات در موارد شدید عفونت می­تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود.کرونا ویروس­ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجر به بیماری سرماخوردگی تا بیماریهای شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) وسندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) وcovid-19 می شوند. COV-2 ، نوعی از ویروس­هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.

توضیحات

مقدمه

کیت COVID-19 Total Antibody ELISA یک روش ایمونولوژیک جهت تعیین مقدار آنتی بادی علیه کووید-19 میباشد.

بیماری کرونا 2019 (COVID-19) یک بیماری تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می­شود. علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب و سرفه، تنگی نفس است. مشکلات در موارد شدید عفونت می­تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد تنفسی (SARS) شود.کرونا ویروس­ها خانواده زیادی از ویروس­ها هستند که منجر به بیماری سرماخوردگی تا بیماریهای شدید مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) وسندرم حاد شدید تنفسی (SARS-CoV) وcovid-19 می شوند. COV-2 ، نوعی از ویروس­هایی تاجی شکل هستند که برای اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان، چین شناسایی و شیوع پیدا کرده است.

 

اساس روش اندازه گیری

کیت الایزای تشخیص آنتی بادی علیه COVID-19   یک کیت ایمنی سنجی آنزیمی با انکوباسیون دو مرحله­ای است که از چاهک­های پوشش داده شده با آنتی ژنهای(N,S)    COVID-19 استفاده می­کند. سرم بیمار اضافه شده در اولین انکوباسیون، آنتی بادی­های اختصاصی COVID-19 در صورت وجود، متصل خواهند شد. سپس چاهک­ها شسته می­شوند تا پروتئین های سرمی غیر اختصاصی از بین بروند. در مرحله دوم کونژوگه آنزیمی (Anti-human IgG+IgM+IgA) به چاهک­ها اضافه می­شود و پس از شستشو محلول رنگزا داخل چاهک­ها ریخته می­شود که شدت رنگ  آبی متناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهک است. افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی را به زرد تبدیل می­کند که بهترین جذب نوری در طول موج 450 نانومتر دارد.

 

معرف ها

  1. میکرو پلیت های پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جدا شدنی که با مخلوط (S,N)آنتی ژن های کووید-19 پوشش داده شده است.
  2. کنترل منفی (1 میلی لیتر): مایع مایل به رنگ زرد حاوی مواد نگه دارنده، پایدار کننده وپروتئین های غیر واکنشی میباشد  که پس از باز شدن  به مدت 4 هفته در دمای 2-8 درجه سانتی گراد پایدار می باشد.
  3. کنترل مثبت (1 میلی لیتر): مایع مایل به رنگ قرمز که حاوی آنتی بادی رقیق شده در بافر پروتئینی میباشد که پس از باز شدن به مدت 4 هفته در دمای 2-8 درجه سانتیگراد پایدار می باشد.
  4. HRP-Conjugate (12 میلی لیتر): مایع به رنگ قرمز که حاوی Anti-human (IgG+IgM+IgA) می باشد.
  5. بافر  شستشو (20x): مایع بی رنگ داخل بطری با درپوش آبی که حاوی محلول شستشو است که قبل از استفاده باید به نسبت 1 به 19 با آب مقطر / دیونیزه شده رقیق شود.
  6. Chromogen Solution (12 میلی لیتر): مایع بی رنگ داخل یک ویال قهوه ای می باشد.
  7. محلول متوقف کننده (12 میلی لیتر): مایع بی رنگ در ویال سفید که حاوی اسید سولفوریک رقیق شده می باشد.
  8. Diluent Buffer (50 میلی لیتر): 2 ویال محلول سبز رنگ که حاوی بافر رقیق کننده می باشد.

 

 

96 تستی

محتویات کیت

1×96 wells

پلیت

1×1ml

کنترل منفی

(Control Negative)

1×1ml

کنترل مثبت

(Control Positive)

1×12ml

محلول آنزیم کونژوگه

Conjugate) (HRP-

1×50ml

محلول شستشوغلیظ (20X) (Wash Buffer)

1×12ml

محلول رنگزای یک مرحله ای (Chromogen Substrate)

1×12ml

محلول متوقف کننده

(Stop Solution)

2×50ml

بافر رقیق کننده

(Diluent Buffer)