پادتن گستر ایثار در نمایشگاه تخصصی آمل

در راستای حضور شرکت دانش بنیان پادتن گستر ایثار در نمایشگاه‌های بین المللی و تخصصی، این بار این شرکت در نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی آمل شرکت دارد. این نمایشگاه از تاریخ ۸ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.